Samenwerkende Kinderhospices in Nederland
Startpagina Wat beogen wij Deelnemers Adressen

 

Het Lindenhofje Binnenveld De Biezenwaard Mappa Mondo Pallieterburght

Kinderhospice ‘Het Lindenhofje’ te Amsterdam

Het LindenhofjeHet Lindenhofje is een huis in A’dam centrum (vallend onder de Goodwillcentra Amsterdam en onderdeel van het Leger des Heils) waar ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 18 jaar tijdelijk kunnen logeren en waar ook de ouder(s) en andere gezinsleden kunnen verblijven als zij dat graag willen.

Het Kinderhospice biedt tijdelijke opvang, respijtopvang, crisisopvang, opvang gedurende de nacht, verpleegkundige dagopvang, opvang op sociale indicatie, terminale zorg, incidenteel ambulante ondersteuning in de thuissituatie en nazorg. Naast intensieve verpleegkundige zorg wordt er systeemgerichte hulpverlening geboden. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke levensovertuiging. Voor onze dienstververlening vinden wij het belangrijk dat er voor het kind, ondanks de intensieve zorg en begeleiding, een normale leefomgeving aanwezig is. Daarom kiezen wij voor het bieden van high care zorg in een ‘huiselijke’ omgeving. Nadruk ligt hierbij op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en ouders.

Het team van verpleegkundigen staat garant voor specialistische zorg, daarbij ondersteund door de huisarts en kinderarts (van het VU-medisch centrum). Naast verpleegkundigen bestaat het team uit sociaal pedagogische hulpverleners, een zorgcoördinator, een pastoraal medewerker, receptionisten, huishoudelijke dienst, een huismeester, een coördinator vrijwilligers en een groep getrainde vrijwilligers.

 “Het Lindenhofje” kan in de volgende situaties iets betekenen:

  • Als een kind niet langer in het ziekenhuis hoeft te blijven, maar (nog) niet naar huis kan. Dit kan zijn omdat er een wachtlijst is voor thuiszorg, omdat er thuis eerst nog voorzieningen moeten worden getroffen of omdat ouders nog wat beter moeten worden voorbereid op het zelf geven van de zorg aan hun kind.

  • Een kind dat al thuis verzorgd wordt kan komen logeren, bijvoorbeeld omdat de verzorging voor de ouders en andere gezinsleden erg zwaar is en zij het nodig hebben om even afstand te nemen. Van deze mogelijkheid kan ook af en toe gebruik gemaakt worden om te voorkomen dat deze overbelasting ontstaat. In overleg met de ouders wordt gekeken hoe vaak en hoe lang dat nodig is, enkele dagen is soms al genoeg, maar langer kan ook.

  • Een kind kan komen logeren om veranderingen in de medicatie of behandeling te begeleiden of omdat het gezien het ziekteverloop beter of zelfs noodzakelijk is.

  • Een kind kan ook komen logeren omdat daar psychische of sociale redenen voor zijn. Zo nodig is acute opvang mogelijk.

  • Kinderen kunnen ook komen omdat ze de zorg alleen gedurende de nachten nodig hebben of juist alleen overdag. De rest van de tijd gaan ze dan naar huis.

  • Een kind, dat in de laatste fase van zijn of haar leven verkeert, kan met zijn gezinsleden komen logeren als de zorg thuis te zwaar wordt of technisch niet (langer) uitvoerbaar is.
     

Kosten
Verblijf in “Het Lindenhofje” wordt vergoed uit de AWBZ met een indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor logeren van ouders en gezinsleden wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Aanmeldingen en informatie:

Voor inlichtingen over te plaatsen kinderen kunt u terecht bij de zorgcoördinator, tel. 020-6271873
Werken bij Het Lindenhofje:
Wij zijn regelmatig op zoek naar kinderverpleegkundigen en vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen informatie over de vacatures vinden op de website van het Leger des Heils (www.legerdesheils-goodwillcentra.nl/) onder 'vacatures' of contact opnemen met de teamleidster.

bekijk hier meer foto's van Het Lindenhofje

Stichting vrienden van Kinderhospice Het Lindenhofje
Deze Stichting verwerft fondsen voor activiteiten en projecten binnen het kinderhospice, die niet uit reguliere middelen kunnen worden gefinancierd, maar die voor het welzijn van de kinderen in Het Lindenhofje wél van belang zijn.
Hun website: vriendenlindenhofje.nl

Adres:
Kinderhospice ‘Het Lindenhofje’
Lindengracht 94-112
1015 KK  Amsterdam
tel. 020-6271873
fax 020-5225293
e-mail: lindenhofje@legerdesheils.nl

 ‘Het Lindenhofje’ is onderdeel van de
Goodwillcentra Leger des Heils Amsterdam.
Directie en bedrijfsbureau:
Rode Kruisstraat 24b
Postbus 36171
1020 MD Amsterdam
Tel. 020-6301111

Stichting

 

Welzijns- en Gezondheidszorg

 Meer informatie over het werk van het Leger des Heils vindt u op: goodwillcentra.legerdesheils.nl/

 

Terug naar: Deelnemers Kinderhospice Nederland