Samenwerkende Kinderhospices in Nederland
Startpagina Wat beogen wij Deelnemers Adressen

 

Welkom bij de Samenwerkende Kinderhospices in Nederland

Wat is een Kinderhospice ?
Een Kinderhospice is een huis waar ernstig zieke kinderen/jongeren van 0 tot en met 18 jaar, vaak met complexe zorgvragen, (tijdelijk) kunnen wonen of logeren. Hun ouders en andere gezinsleden kunnen daar soms ook overnachten.

Voorbeelden van situaties waarin een kind in een Kinderhospice terecht kan:

een kind kan komen logeren als het niet langer in het ziekenhuis hoeft te blijven, maar (nog) niet naar huis kan, bijvoorbeeld omdat er een wachtlijst is voor thuiszorg, omdat er thuis eerst nog voorzieningen moeten worden getroffen of omdat ouders er nog aan moeten wennen dat zij de zorg thuis gaan geven
een kind dat al thuis verzorgd wordt, kan komen logeren, bijvoorbeeld omdat de verzorging voor de ouders en andere gezinsleden erg zwaar is en zij het nodig hebben om even afstand te nemen. Wij noemen deze vorm van logeren ‘respijtzorg’;
een kind kan komen logeren, zodat veranderingen in de medicatie of behandeling begeleid kunnen worden of omdat het gezien het ziekteverloop beter of zelfs noodzakelijk is;
een kind kan ook komen logeren omdat daar psychische of sociale redenen voor zijn;
een kind, dat in de laatste fase van zijn/haar leven is, kan met zijn gezinsleden komen logeren als thuiszorg te zwaar of technisch niet (meer) uitvoerbaar is.

Per Kinderhospice kunnen er kleine verschillen zijn in de mogelijkheden.

De zorg die kinderen in een Kinderhospice wordt geboden, bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundige- en pedagogische
zorg in combinatie met emotionele begeleiding van kind en ouders (en overige gezinsleden).
Deze zorg vindt plaats in een huiselijke omgeving waarin het gewone kinderleven zo goed mogelijk kan doorgaan.
De sfeer kenmerkt zich door rust, aandacht, veiligheid en geborgenheid.
De zorg die geboden wordt is aanvullend op die van het gezin of neemt deze tijdelijk over.
De ondersteunende begeleiding aan de ouders en andere mantelzorgers is erop gericht dat zij zelf de regie over de zorg
aan het kind kunnen houden en op elk moment de zorg weer kunnen overnemen.

bijgewerkt  tot en met september 2015.