Samenwerkende Kinderhospices in Nederland
Startpagina Wat beogen wij Deelnemers Adressen

 

Wat beogen wij met de samenwerking?

De deelnemende voorzieningen:
 
►zijn van mening dat de gespecialiseerde (waaronder palliatieve) zorg voor kinderen/jongeren met een zeer ernstige of levensbedreigende ziekte in Nederland bijzondere aandacht behoeft en streven daarom naar een grotere bekendheid van deze zorg;

►willen daarom een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze  gespecialiseerde zorg voor kinderen/jongeren en hun gezinnen;

►beogen in Nederland te komen tot een samenhangend stelsel van voorzieningen voor deze doelgroep. Daarbij gaat het om voorzieningen die aansluiten bij de vraag van individuele kinderen/jongeren en hun ouders en verzorgers. Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep stelt dat hoogwaardige kwalitatieve eisen aan de zorg;

►willen voorlichting over deze vorm van zorg geven aan beoogde doelgroepen en aan het brede publiek (o.m. door deze gezamenlijke website);

►wisselen met elkaar kennis en ervaring uit op het gebied van kwaliteit, zorgmodellen, protocollen e.d..